Właściwości medyczne szyn

 

 

 

Współczesne metody leczenia klinicznego, zarówno operacyjnego i zachowawczego wymagają wsparcia nowoczesną pielęgnacją chorego.
   
Wybór metod pielęgnacji jest decyzją medyczną, ale istnieje wiele sposobów jej realizacji różniących się:
- pewnością utrzymania dobrego efektu operacyjnego,             
- wygodą i bezpieczeństwem chorego,
- ograniczenie wysiłku pielęgnacyjnego,
- kulturą szpitalną.

Fizjologiczne, bezbolesne i przeciwobrzękowe ułożenie kończyny  jest nie tylko problemem występującym w czasie  krótkotrwałego pobytu szpitalnego. W jeszcze większym stopniu problemy te ujawniają się w warunkach doleczania poszpitalnego.  

W domu chory rzadko posiada wykwalifikowaną opiekę pielęgnacyjną, co może powodować szkody w postaci nieprawidłowego ustawienia np. „stopa końska„ odleżyny i niewygoda zmuszająca do częstych, a więc zagrażających zmian pozycji.

Zapewnienia bezpieczeństwo choremu w leczeniu poszpitalnym, realizowanym w warunkach domowych jest również naszą troską. Realizujemy ten program poprzez linie tzw. szyn różowych przeznaczonych do użytku osobistego, najczęściej poszpitalnego (domowego)